Workshop Privacy

In deze workshop wordt in twee dagdelen een basis over privacy uiteengezet. Wat is het, hoe ga ik om met privacy, in de keten en met samenwerkende instanties? Waar liggen de risico´s en hoe helpen we elkaar hiermee? We bespreken ook de raakvlakken met datalekken en informatiebeveiliging. U ontvangt uitleg en voorbeelden van hoe dossiervorming en verslaglegging het beste werkt. Het uitwisselen van gegevens in de keten tussen verwijzers, huisartsen en derden en de werking van het beroepsgeheim komt eveneens aan de orde. Deelnemers ontvangen naast de workshop een hand-out en een leaflet met 10 gouden regels.

Doelgroep
Medewerkers sociaal domein

Interesse