Wet op de lijkbezorging en uitwerking in de praktijk

Inleiding
De Wet op de lijkbezorging en het Besluit op de lijkbezorging is het fundament van alle handelen op begraafplaatsen en crematoria. Het raakt vele beleidsterreinen en afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. De praktische uitvoering is vaak onduidelijk en complex, een bron van problemen bij de uitvoering. Binnenkort komen er ook nieuwe veranderingen in de wet die een aanpassing van het beleid, de beheerverordening en de verordening op de lijkbezorgingsrechten wenselijk maken.
Doelgroep
Medewerkers die te maken hebben met de uitvoering van de wet op de lijkbezorging, medewerkers van gemeentelijke begraafplaatsen en de gravenadministratie, medewerkers Burgerzaken, medewerkers Openbare werken, medewerkers Financiën, medewerkers Juridische afdelingen en portefeuillehouders begraafplaatsen.
Resultaat
In 1 dag ben je op de hoogte van de belangrijkste onderdelen van de wet die betrekking heeft op uitvoerend gemeentelijk niveau. Je weet aan welke voorwaarden voldaan moet worden en op welke onderdelen van de werkprocessen en beheerverordening aanpassingen wenselijk zijn. Lastige praktijksituaties worden besproken en van adviezen voorzien.
Programma

 • Bespreking van de belangrijkste wetsartikelen uit de Wet op de lijkbezorging en het Besluit op de lijkbezorging
 • Soorten graven en grafrechten
 • Grafinrichting en lijkomhulsels
 • Asbestemmingsmogelijkheden
 • Te overleggen documenten bij een begraving, crematie en asbestemming
 • De gravenadministratie (grafakten, dossiers en register)
 • Voorwaarden grafbedekkingen en monumenten
 • Onderhoudsverplichtingen en risicoaansprakelijkheid
 • Procedure opgraven en herbegraven
 • Verlengingsprocedure grafrechten
 • Protocol ruimen van graven en verwijderen van monumenten
 • Algemene gedenkmonumenten en de uitgifte van plaatsingsrechten
 • Ordemaatregelen
 • Beleid
 • Verwachtte aanpassingen in de wet op de lijkbezorging
 Werkwijze 
Interactieve presentaties worden afgewisseld met kennistoetsen en korte praktijk casuïstiek. Voorafgaande de themadag kunnen deelnemers specifieke vragen doorgeven. Dit programma kan ook incompany verzorgd worden.
 

Interesse