Wat zijn de echtheidskenmerken van een ID-document?

Wil jij voldoende kennis hebben om een ID-document op echtheid te kunnen beoordelen? Weet jij welk risico jouw organisatie loopt wanneer je een dienst verleent aan een klant met een vals/vervalst ID document? Dan sluit de training Document Security perfect aan op jouw wensen.

Tijdens deze training richt jij je op het herkennen van echtheidskenmerken in identiteitsbewijzen, zoals paspoorten en rijbewijzen. Door de modulaire opbouw wordt gefaseerd dieper ingegaan op de specifieke echtheidskenmerken van documenten.

Na het volgen van deze praktijkgerichte training ben je in staat de echtheid en geldigheid van ID-documenten te herkennen en te controleren. Je wordt alerter bij het controleren van ID-documenten.
 

Tijdens de training behandelen wij o.a.,
  • Toepassing van echtheidskenmerken in ID-documenten
  • Druk- en printtechnieken
  • Opbouw van een documentenonderzoek
  • Wijze waarop echtheidskenmerken gecontroleerd kunnen worden
  • Introductie Profiling; herkennen van look-a-likes en voorkomen van fraude
  • Gebruik van diverse onderzoekshulpmiddelen zoals de Retro-check en het WID boek
  • Praktijkgerichte documentonderzoeken
Duur
1 dag
 

Interesse