UItvaart op kosten van de gemeente

Inleiding
De Wet op de lijkbezorging gaat ervan uit dat nabestaanden zorg dragen voor de uitvaart. Als er geen nabestaanden zijn of als niemand de uitvaart kan of wil regelen is de gemeente verplicht die taak op zich te nemen. Het komt steeds vaker voor dat niemand opdracht wil geven, maar dat wil nog niet zeggen dat er dan geen verhaal van de kosten mogelijk is. Het wettelijke kader is summier en biedt ruimte voor interpretatie. Het is aan gemeenten om zelf invulling te geven aan beleid. Tijdens deze themadag gaan we in op de belangrijkste aandachtspunten en krijg je antwoord op de meest gestelde vragen.
Doelgroep
Medewerkers van het Sociaal domein, medewerkers van Burgerzaken, medewerkers van de afdeling Verhaal en portefeuillehouders.
Resultaat
In 1 dag ben je op de hoogte van de belangrijkste verplichtingen en de procedureaanpak bij 3 verschillende situaties, namelijk lijkvinding of het ontbreken van opdrachtgevers voor de uitvaart, nabestaanden met een beperking of financiële problemen die niet in staat zijn een uitvaart te regelen en nabestaanden die vanwege familiaire omstandigheden of persoonlijke belangen weigeren om opdracht te geven. Je bent in staat om beleid uit te werken en een protocol op te stellen voor de eigen gemeente.
Programma

 • Wat zijn de oorzaken van het stijgend aantal gemeentelijke uitvaarten?
 • Wat is het wettelijke kader?
 • Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van de gemeente?
 • Wat is de meldingsprocedure?
 • Hoe stel je de identiteit vast?
 • Wie zijn ‘nabestaanden’ en hoe ver ga je met zoeken?
 • Hoe regel je het beheer van de bezittingen van de overledene?
 • Schakel je een uitvaartondernemer in?
 • Kies je voor begraven of cremeren?
 • Moet je de wensen van de overledene respecteren?
 • Hoe regel je een sober, maar waardig afscheid? 
 • Waar kunnen kosten worden verhaald en wat is de procedure?
 • Hoeveel tijd en energie steek je in het verhalen van kosten op familieleden?
 • Welke mogelijkheden biedt de Wet Bijzondere Bijstand?
 • Welke maatschappelijke verantwoordelijkheden liggen bij derden? 
 
Werkwijze
Tijdens deze 1 daagse worden interactieve presentaties afgewisseld met praktijk casuïstiek. Voorafgaande de themadag kunnen deelnemers specifieke vragen doorgeven. Een voorbeeldprotocol wordt uitgereikt.
Dit programma kan ook incompany verzorgd worden.
 

Interesse