Uitreiken identiteitsdocumenten

De processen aanvraag en uitreiken van het Nederlandse paspoort en rijbewijs hebben een vereiste functiescheiding. Om te kunnen voldoen aan de functiescheiding wordt in het proces het uitreiken bij de receptie of het KCC neergelegd. In de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN) heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de voorwaarde gesteld dat dit door gekwalificeerd personeel moet gebeuren. Via de training ‘Uitreiken Nederlandse identiteitsdocumenten’ kan dit bewerkstelligd worden.

In de training leggen we eerst in een dagdeel in grote lijnen de kerntaken van burgerzaken uit. Bij de kerntaak dienstverlening gaan we in grote lijnen in op de procedure van aanvraag tot uitreiking van de Nederlandse reisdocumenten en rijbewijzen. Hierbij gaan we uit van de toetstermen uit de Basismodule Burgerzaken van de PublieksAcademie.
Kerntaken burgerzaken:
 Persoonsregistraties

 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Burgerlijke stand (BS)
 
Persoonsinformatievoorziening
Informatievoorziening over personen uit de BRP en BS
 
Dienstverlenging
Documenten en verzoeken en het verstrekken van voorlichting aan de burger.
 
Uitreiken Nederlandse reisdocumenten en rijbewijzen:
Dit onderdeel is gebaseerd op de toetstermen uit de Basismodule Burgerzaken.
 • Identificatieplicht en identiteitsvasttelling
 • Nederlandse identiteitsdocumenten afgegeven door de burgermeester
 • Soorten Nederlandse reisdocumenten
 • Echtheidskenmerken
 • Proces reisdocumenten
 • Proces rijbewijzen
 • Functiescheiding in de processen
 • Geldigheid reisdocumenten en rijbewijzen
 • Berichtgeving door gemeente en RDW bij verloop geldigheid identiteitsdocument
 
Extra nadruk wordt gelegd op de uitreiking van de genoemde identiteitsdocumenten.
Deze training kan afgelegd worden met een toets. Een informele toets opgesteld door NCOD.
 

Interesse