Training Privacy en Informatiebeveiliging op school

Deze training legt een basis neer voor medewerkers waardoor men zich zekerder voelt in de omgang met privacy. Wat is het? Hoe ga ik om met privacy naar ouders en verzorgers, en met samenwerkende instanties? 
Waar liggen de risico´s en hoe helpen we elkaar hiermee?

De onderwerpen die worden behandeld zijn:

  • Juridisch kader (heel kort).
  • Herkennen van persoonsgegevens en verschil privacy-gevoeligheid ervan.
  • Verantwoordelijkheden tijdens het handelen van medewerker en management.
  • Herkennen en voorkomen van datalekken en hoe te handelen.
  • Uitleg en tips hoe de informatieplicht kan worden toegepast bij oudergesprekken.
  • Uitleg en voorbeelden van hoe dossiervorming en verslaglegging het beste werkt.
  • Gegevensuitwisseling in de keten tussen school, huisarts, GGZ/GGD, IB-er en derden met een beroepsgeheim.
  • Uitleg begrip "beroep doen op conflict van plichten".
  • Hoe te handelen in jeugdwerkveld bij gescheiden ouders die beroep doen op inzage dossier.
  • Mogelijk tot inbreng eigen casus.


 

Interesse