RWN Update

Nationaliteitsrecht is voortdurend in beweging en als medewerker burgerzaken is het van belang om mee te bewegen om de naturalisatie- en optieaanvragen zo goed mogelijk te kunnen beoordelen en vragen hierover te kunnen beantwoorden. Hiervoor is de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) en de Handleiding RWN onze leidraad. In deze RWN update nemen we je mee in alle wijzigingen die zijn doorgevoerd, zodat je weer volledig bij bent ten aanzien van de RWN.
Daarnaast is het van belang om te kunnen beoordelen of iemand nog Nederlander is, bijvoorbeeld op het moment van hervestiging. Daarom starten we de dag met een korte workshop “Ben ik nog Nederlander”.
 
We behandelen in ieder geval:
Verkrijgen en verlies van het Nederlanderschap
WBN nummer 1,2 en 3-2019
WBN nummer 1-2020 (evenredigheidstoets)
Eventuele recentere en/of toekomstige wijzigingen
Bericht omtrent Toelating
Jurispudentie
Praktijkvoorbeelden
 
Deze RWN update bestaat uit twee dagdelen en is geschikt voor medewerkers burgerzaken die de naturalisatie- en optie-aanvragen behandelen en/of beoordelen, maar zeker ook voor de ambtenaren burgerlijke stand en de BRP-ambtenaren.
 

Interesse