Reis door burgerzaken

In de  training ‘Reis door burgerzaken’ nemen we de medewerkers mee in de kerntaken van burgerzaken.
Burgerzaken kent drie kerntaken:

- Persoonsregistratie:

 • Burgerlijke stand (BS)
 • Basisregistratie Personen (BRP)

- Persoonsinformatievoorziening:
 • Afschriften BRP
 • Uittreksels en afschriften BS

- Dienstverlening:
 • Reisdocumenten
 • Rijbewijzen 
 • Schriftelijke verzoeken   
  • VOG
  • Verstrekkingsbeperking (geheimhouding)
  • Migratie                                 

In deze training maken we de deelnemers ook bewust van welke rol men zelf heeft in de organisatie. Een hot item als identiteitsfraude heeft door de identiteitsvaststelling een rode draad in deze reis. Bij de persoonsregistratie geven we kort weer wat deze registraties inhouden. Extra aandacht krijgt dienstverlening met betrekking tot documenten, verzoeken en migratie. Bij documenten en verzoeken nemen we de processen Nederlandse identiteitsdocumenten onder de loep; het Nationaal paspoort, de Nederlandse Identiteitskaart en het Nederlandse rijbewijs.
En in het onderdeel migratie de aangifte van binnenverhuizing, intergemeentelijke verhuizing en emigratie. 

Doelgroep
Medewerkers Burgerzaken

Interesse