Leergang Handhaving

Een van de onderdelen van het Sociaal Domein is het handhaven op wet en regelgeving in het kader van de Participatiewet. Zowel bij aanvang van de uitkering als bij de reeds lopende uitkering vormt handhaving een essentieel onderdeel. Dit vergt een goede dosis fraude alertheid, actuele kennis van wet en regelgeving en jurisprudentie maar ook goede gespreksvaardigheden en gezonde achterdocht. Tijdens de 5 daagse leergang nemen wij u mee in wet en regelgeving, de bevoegdheden, rechten en plichten, de wijze van onderzoek doen en de verschillende methodieken, het afleggen van een huisbezoek en het juridisch rapporteren. De training is heeft een goede balans tussen theorie en praktijk. 
Na de training bent u op de hoogte van het juridisch kader, de verschillende onderzoekmethodieken, kunt u deze op de juiste wijze toepassen in de praktijk en kunt u uw onderzoek juridisch juist rapporteren. De volledige leergang wordt gegeven verspreid over 5 dagen, natuurlijk is de training ook op maat te maken aangepast aan uw specifieke wensen.
 
Tijdens de opleiding behandelen wij:

 • Algemene Wet Bestuursrecht
 • Participatiewet
 • Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid (Fraudewet)
 • Bevoegdheden toezichthouder
 • Actuele Jurisprudentie
 • Integraal Handhaven
 • Aanleiding onderzoek
 • Administratief onderzoek
 • Waarnemingen
 • Huisbezoek
 • Opnemen verklaring
 • Buurtonderzoek
 • Rapportage en besluit
Doelgroep:
Klantmanagers, inkomensconsulenten, fraudepreventiemedewerkers, toezichthouders Participatiewet, handhavers en sociaal rechercheurs.

Inschrijven

Heb je al een gebruikersaccount? Klik dan hier