Monitoring en kwaliteit in het sociaal domein

De nieuwe taken binnen het sociaal domein vragen om een gedegen monitorings- en kwaliteitsinstrument. Er zijn immers grote inhoudelijke en financiële risico’s verbonden aan deze taken.
Het is daarom van belang dat tijdig wordt gesignaleerd als de beoogde doelen en resultaten niet worden bereikt. Monitoring en kwaliteit zijn complexe begrippen omdat ze van meerder partijen afhankelijk zijn, namelijk de ontwikkelingen bij de ontvanger (burger), leverancier (zorgaanbieder), toeleider (sociaal team) en beleidsregiseur (gemeente).

Resultaat

In deze cursus leert u monitorings- en kwaliteitsinstrumenten te ontwikkelen en toe te passen. Speciale aandacht is er voor het landelijke programma VISD, de koppeling tussen beleid en uitvoering (ICT), de afspraken met zorgaanbieders en de klanttevredenheid. Ook leert u hoe u geschikte indicatoren formuleert en aan welke vereisten deze moeten voldoen.

Programma

Tijdens de cursus leert u om zogenaamde strategiekaarten op te stellen. Voor het vullen van deze kaarten kunt u uw eigen casuïstiek gebruiken. De cursus levert u dus een concreet product dat u direct in de praktijk in kunt zetten.

Interesse