Learning on the job

In de feitelijke uitvoering kunnen wij u ondersteuning bieden middels learning on the job. Goede handhavers zijn schaars en u wilt de kwaliteit graag in huis hebben en vooral ook behouden. Wij nemen uw medewerker in de praktijk aan de hand, analyseren waar de behoefte ligt, benoemen de sterke punten en sturen bij waar nodig.
Zowel op het gebied van handhaving Sociaal Domein als op het gebied van Handhaving binnen Burgerzaken kunnen wij begeleiding bieden.
 
Zo kunnen wij begeleiden bij: 

  • het voeren van gesprekken in het kader van het adresonderzoek
  • het voeren van rechtmatigheid gesprekken in het kader van de Participatiewet
  • het afleggen van een huisbezoek en de daarbij behorende verslaglegging
  • het houden van een buurtonderzoek en de daarbij behorende verslaglegging
  • het juridisch (juist) rapporteren
Doelgroep:
Adrescontroleurs, toezichthouders BRP, klantmanagers, inkomensconsulenten, fraudepreventiemedewerkers, toezichthouder Participatiewet, handhavers en sociaal rechercheurs.
 

Inschrijven

Persoonlijke gegevens: