Informatievoorziening in het sociaal domein

De recente decentralisaties in het sociaal domein vragen een gedegen implementatie van de nieuwe en vernieuwde uitvoeringstaken. Beleid en uitvoering moeten grondig worden toegerust en aangepast. De term transformatie is hierop van toepassing. Gemeenten staan voor grote opgaven. Het realiseren van deze opgaven vereist uitbreidingen en aanpassingen van werkwijzen, procedures en processen en vernieuwing, uitbreiding en verdere integratie van de informatievoorziening (informatiestromen, uitwisseling, management- en stuurinformatie, privacy en beveiliging, ICT architectuur en functionele applicaties). In de cursus gaan we in op:

-          De informatiekundige opgaven in het sociaal domein na de drie
           decentralisaties;
-          Digitaal en procesgestuurd werken in het sociaal domein;
-          Selfservice, preventie en vroeg signalering: informatie gestuurde diensten; 
-          Sturing, monitoring en verantwoording;
-          Datagedreven beleidsontwikkeling;
-          Uitwisseling van gegevens in ketens (SUWI, GGK);
-          De impact van de AVG;
-          Informatiemanagement in het sociaal domein.
 
De cursus is bedoeld voor gemeentelijke informatieadviseurs, leidinggevenden in het sociaal domein, kwaliteitsmedewerkers en functioneel beheerders. 

Interesse