Het voeren van een transformatieproof gesprek

De transformatie in het sociaal domein vraagt om een aanpak die oplossingsgericht is en inzicht geeft in de situatie van de burger. Daarnaast staat maatwerk hierin centraal. Het gesprek dat gevoerd wordt met de burger moet daarom transformatieproof zijn. Niet langer staat het zorgen voor centraal, maar het zorgen dat. 
Deze omwenteling van het omgaan met ondersteuningsvragen vraagt een andere wijze van gesprekvoering. In deze cursus leert u aan de hand van een aantal praktische en concrete instrumenten om een transformatieproof gesprek te voeren.

De veranderingen in het sociaal domein vergt van alle betrokkenen een andere werkwijze. Een zorgvuldige analyse van de context, naar aanleiding waarvan een zorgvraag zich voordoet, is van groot belang. Integrale oplossingen en maatwerk staan hierbij centraal. Het gesprek dat gevoerd wordt met de burger moet daarom transformatieproof zijn. Niet langer staat het zorgen voor centraal, maar het zorgen dat.

Deze omwenteling van het omgaan met ondersteuningsvragen vraagt een andere wijze van werken en gesprekvoering. In deze cursus leert u aan de hand van een aantal praktische en concrete instrumenten om een transformatieproof gesprek te voeren. 

Doelgroep

  • Consulenten P-wet / jeugd en Wmo, partners in samenwerking wijkteams/netwerken

Resultaat

De cursus bestaat zowel uit een theoretisch als een praktisch deel. De geleerde stof brengt u dus direct in de praktijk. Na afronding van deze cursus beheerst u de genoemde instrumenten en bent u in staat deze in de praktijk toe te passen. Hierdoor kunt u effectiever en efficiënter het gesprek voeren en bereikt u betere resultaten.

Programma

De volgende instrumenten komen aan bod:

  • Genogram. 
    Het opstellen van een genogram is een manier om effectief een beeld te geven van de gebeurtenissen, relatie en opvattingen over leven en welzijn. Het is daarmee een waardevol instrument voor iedereen die betrokken is bij het beantwoorden van vragen op het terrein van de Wmo, jeugdwet en participatiewet.
  • Zelfredzaamheid-matrix.
    De zelfredzaamheid-matrix is een instrument waarmee de mate van zelfredzaamheid snel en volledig kan worden beoordeeld. De matrix geeft inzicht in de meest belangrijke leefdomeinen.
  • Vraagverheldering.
    Door de juiste gesprekstechnieken te hanteren kan de professional de juiste diagnose stellen. De kansen en mogelijkheden van de vraagsteller worden inzichtelijk. Hierdoor kan de inzet van de eigen kracht en het sociale netwerk en voorliggende voorzieningen geoptimaliseerd worden.

Meer weten?
De cursus is  ook zeer geschikt om in company voor één of meerdere gemeenten uit te voeren. Meer weten over deze cursus of wilt u een training op maat? Neem dan contact op met Ria Hunneman riahunneman@interwerk.nl of tel 06-28986206. 

Interesse