Haal meer uit je team

In elk team zitten verschillende mensen. De een is heel nauwkeurig, de ander houdt meer van knopen doorhakken en weer iemand anders is heel creatief of juist heel praktisch. Het is een “Wereld van Verschil”. En dat allemaal binnen 1 team!

Teams hebben veel talenten, maar hoe kun je ervoor zorgen dat al die verschillende mensen ook nog eens goed samenwerken? Om daar achter te komen is het goed om kritisch naar die verschillen te kijken om met elkaar de beste afstemming te vinden. Weten we wat we van elkaar mogen verwachten? Kennen we elkaar eigenlijk wel goed en hoe spreken we elkaar aan om de samenwerking beter te maken? Want al die verschillende mensen hebben ook hun eigen gebruiksaanwijzingen.  

De Haalbare Kaart brengt die verschillen binnen het team (letterlijk) in kaart en zorgt ervoor dat de medewerkers snappen hoe de samenwerking verbeterd kan worden en het team beter gaat functioneren. De Haalbare Kaart helpt teams om te groeien en meer plezier in het samenwerken te krijgen.

Doelgroep
De Haalbare Kaart werkt graag met mensen die:

  • willen leren hoe men zichzelf en elkaar verder kan helpen om de doelen te bereiken
  • willen leren om beter te reflecteren op het eigen gedrag en dat van collega’s.
  • nieuwsgierig zijn naar de talenten binnen het team om ze verder te ontwikkelen

Resultaat
Na een training van De Haalbare Kaart begrijpen de collega’s veel meer van elkaar en weten ze ook goed hoe ze met alle verschillen binnen het team kunnen omgaan. Er is een open sfeer binnen het team, de collega’s spreken elkaar op een opbouwende manier aan, er wordt meer afgestemd over de inhoud en aanpak van het werk en heeft iedereen meer plezier in het werk. Dit alles zorgt voor meer daadkracht en effectiviteit binnen het geheel.

Programma
Trainingen van De Haalbare Kaart worden in overleg vastgesteld en zijn afhankelijk van de wensen van/voor het team.
Idealiter zijn er 3 dagdelen nodig om tot een mooi resultaat te komen. De eerste bijeenkomst ontdekt men de eigen gedragsstijl en hoe het komt dat we in dingen wel of niet goed zijn. De tweede bijeenkomst wordt ingegaan op de onderlinge samenwerking; wat verwachten we van elkaar en hoe communiceren we dat. De derde bijeenkomst gaat het over het vinden van de juiste mix binnen het team om de beste resultaten te kunnen boeken voor de organisatie én de medewerkers.

Werkwijze
Voorafgaand aan de training vult iedere deelnemer een vragenlijst en wordt veel duidelijk over de gedragsstijl van de teamleden. Ieder krijgt een prachtige persoonlijke wereldkaart over de eigen gedragsstijl en op de vloermat blijkt wat al die verschillen betekenen voor het team.
Met deze informatie gaan we aan de slag en wordt op milde en persoonlijke wijze gewerkt.
Het betreft dus trainingen voor teams, niet voor individuen. De training kan in-company aangeboden worden, maar wellicht is een externe locatie beter.

 

Interesse