De AVG in de gemeentelijke omgeving

De gemeente is gesteld voor een brede taakuitvoering en is daarbij verantwoordelijk voor het verwerken van veel, gevoelige, informatie van de burgers. De vraag die zich daarbij voordoet is wat de gemeente met deze informatie mag, bijvoorbeeld als sprake is van samenwerking met derden, fraude-opsporing en bij de aanpak van ondermijning. Ook de inzet van technische hulpmiddelen, analyse tools en de geografische weergave van informatie, vraagt om een juridische blik: hoe deze tools in te richten zodat sprake is van  ‘privacy by design.
 
Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht is heeft elke gemeente een functionaris gegevensbescherming en zijn er privacy teams ontstaan.  Deze 8-daagse opleiding maakt mensen deskundig. Dat betekent kennis van de AVG en van de verhouding met alle sectorspecifieke wetten die door de gemeente worden uitgevoerd  zoals in het sociaal domein, Participatiewet, vergunningverlening, toezicht en handhaving en de basisregistraties. Na deze 8 dagen weet men het verschil tussen Big Data en Open Data, tussen een inzage- en een wob-verzoek, kent men het sociaal domein en de kernvoorwaarden van beveiliging en geheimhouding. De deelnemers ontwikkelen vaardigen om elke gegevensverwerking en uitwisseling zo vorm te geven dat aan de eisen van de wet wordt voldaan. Het belang is groot omdat de gemeente over veel gevoelige informatie beschikt en de boetes zijn enorm; 820 duizend euro per overtreding.
 
Nog veel te vaak worden de wettelijke regels als belemmering gezien, of wordt privacy als argument aangevoerd om geen beslissing te nemen. En, het is ook een complex onderwerp, maar met deze opleiding leert u wat de wettelijke mogelijkheden zijn. Deskundigheid verhoogd de kwaliteit van werken.
 
NCOD biedt een op de actualiteit gerichte, boeiende opleiding om medewerkers van gemeenten deskundig te maken. Onderzoek of in deze opleiding een carrièrekans ligt om werkzaam te zijn als privacyfunctionaris.
 

Doelgroep

De opleiding richt zich op medewerkers van de gemeente op HBO of vergelijkbaar werk- en denkniveau, zoals beleidsmedewerkers, juristen, systeembeheerders, informatiemanagers, privacyadviseurs en -beheerders e.d.
 

Inhoud

 • Privacy: de historie, de privacy principes, het belang van privacy, risico’s en boetes.
 • De gemeentelijke omgeving, welke wetgeving is hier relevant.
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • De sectorale wetgeving van de gemeentelijke domeinen.
 • De rol van de verwerker en de verwerkersovereenkomst.
 • Het verschil tussen een wob-verzoek en een inzage-verzoek.
 • Implementatie van de privacyregels binnen de organisatie.
 • De privacy van werknemers en de rol van de ambtenaar.
 • Gegevensdelen in samenwerkingsverbanden.
 • Openbaarheid, open data, big data.
 • ICT-aspecten, analyse tools, de geografische weergave (GIS).
 • Er wordt een model aangereikt aan de hand waarvan elke privacy-vraag kan worden opgelost.

Cursisten worden uitgenodigd praktijkvoorbeelden in te brengen.

Docent

Mevrouw Corrie Ebbers verzorgt deze cursus. Zij is een landelijke autoriteit op het gebied van gegevensverwerking in de publieke sector en heeft ook de nodige – spraakmakende – publicaties op haar naam staan. Corrie Ebbers vertegenwoordigt bij NCOD een nieuwe verfrissende generatie docenten in het vakgebied burgerzaken en publieksdienstverlening

Interesse