WMO

Burger- en overheidsparticipatie vraagt om een andere rol van de overheid. Voor gemeenteraden en colleges betekent dit d...

Mensen met psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen kunnen langer of sneller zelfstandig wonen als er passen...