Publiekszaken: Frontoffice/KCC

De processen aanvraag en uitreiken van het Nederlandse paspoort en rijbewijs zit een vereiste functiescheiding. Om te ku...

De afdeling burgerzaken kent 2 persoonsregistraties; Basisregistratie Personen (BRP) en de Burgerlijke stand (BS). De re...

In de  training ‘Reis door burgerzaken’ nemen we de medewerkers mee in de kerntaken van burgerzaken. In deze traini...

Optimale  fraudebestrijding persoonsinformatievoorziening en modernisering van het gegevensbeheer maken het noodzakeli...

Optimale persoonsinformatievoorziening, fraudebestrijding en de modernisering van het gegevensbeheer maken het noodzake...

De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, oftewel de (b)abs,  is het visitekaartje van uw gemeente. Voor he...

Nationaliteitsrecht is voortdurend in beweging en als medewerker burgerzaken is het van belang om mee te bewegen om de a...

Het voltrekken van een huwelijk is een vak. Een prachtig vak. Een vak waarbij je mag delen in het geluk van anderen. Waa...

De Wet op de lijkbezorging en het Besluit op de lijkbezorging is het fundament van alle handelen op begraafplaatsen en c...

De Wet op de lijkbezorging gaat ervan uit dat nabestaanden zorg dragen voor de uitvaart. Als er geen nabestaanden zijn o...