Jeugd

De nieuwe taken binnen het sociaal domein vragen om een gedegen monitorings- en kwaliteitsinstrument. Er zijn immers gro...

Burger- en overheidsparticipatie vraagt om een andere rol van de overheid. Voor gemeenteraden en colleges betekent dit d...

De transformatie in het sociaal domein vraagt om een aanpak die oplossingsgericht is en inzicht geeft in de situatie van...