Diplomalijnen NVVB

Deze module is bedoeld voor elke medewerker Burgerzaken. Medewerkers beschikken na het volgen van deze module over inzic...

De medewerker heeft na het volgen van deze module de benodigde basiskennis om de andere modules uit het Diplomastelsel t...

De Basisregistratie Personen (BRP) en de Burgerlijke stand (BS) zijn de persoonsregistraties bij de afdeling burgerzaken...

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken die zich bezighoudt met reisdocumenten en rijbewijzen.

Deze module gaat over de systematiek van gegevensverstrekking uit de BRP en BS, het verstrekken van persoonsgegevens aan...

Deze module is bedoeld voor de (aankomend) ambtenaar van de burgerlijke stand die akten van geboorte, erkenning en naams...

In module V1 staat excellente dienstverlening centraal. Welke houding en welk gedrag horen daarbij? De medewerker leert ...

Deze module is bedoeld voor de (aankomend) ambtenaar van de burgerlijke stand die akten van huwelijk, geregistreerd part...

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken, die zich bezighoudt met de verwerking van Nederlandse rechtsfeite...

Module Nationaliteit gaat over het bepalen en vaststellen van de Nederlandse, vreemde en onbekende nationaliteit, het v...

Module Migratie gaat over inschrijving in de BRP op grond van aangifte van verblijf en adres en hervestiging, adreswijz...

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken die zich bezighoudt met de toepassing en werking van de Awb en het...

Deze module is bedoeld voor de medewerker die zich bezighoudt met onderzoek naar de juistheid van adresgegevens, de verw...

Deze module is bedoeld voor de medewerker (Burgerzaken) die zich bezighoudt met het voorbereiden, uitvoeren en afhandele...

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken, die zich bezighoudt met de verwerking van buitenlandse rechtsfeit...