Wil jij voldoende kennis hebben om een ID-document op echtheid te kunnen beoordelen? Weet jij welk risico jouw organisat...

Wilt u optimaal gebruik maken van uw handhavingsinstrument en de bestuurlijke boete implementeren, dan biedt deze traini...

Ken jij de verschillen? Identificeren, legitimeren, authentiseren, verifiëren........ En wat moet en mag je op welk mom...

Module Adresonderzoek en adreskwaliteit I (voorheen Onderzoek en terugmelding) gaat over onderzoek naar de juistheid van...

Ook jouw gemeente wil een actueel en juiste registratie van haar inwoners in de BRP. Maar wonen de mensen wel op het adr...

Weet jij wat je kan verwachten als je bij iemand op huisbezoek gaat om zijn identiteit te controleren?

Welke bevoegdheden heeft de toezichthouder en hoe kunnen we deze inzetten bij het verrichten van een adresonderzoeken?

Hoe weet jij dat het document wat je ontvangen hebt wel echt is? Tijdens deze training worden beveiligingskenmerken die ...

Zijn er binnen uw gemeente al adrescontroleurs met toezichthoudende bevoegdheden aangesteld? Bent u bekend met de mogeli...

Het afleggen van een huisbezoek is aan strikte regels gebonden en indien deze niet juist nageleefd worden kan dit nadeli...

In de feitelijke uitvoering kunnen wij u ondersteuning bieden middels learning on the job. Goede handhavers zijn schaars...

Het wordt steeds moeilijker om ID-documenten te vervalsen. Daardoor komt het steeds vaker voor dat fraudeurs echte onver...

Deze basiscursus is bedoeld voor iedereen die zich de grondbeginselen van het verifiëren en controleren van identiteite...

In vervolg op de ID-1 cursus wordt in ID-2 cursus nog dieper ingegaan op de mogelijkheden van technisch onderzoek naar v...

Als laatste in de cursusreeks Identiteit en Document is ID-3 een cursus waarin op forensisch niveau documenten worden ge...

Het herkennen en voorkomen van een onjuiste inschrijving in de basis registratie personen begint bij het eerste contact ...

Hoe vertaal je een adresonderzoek naar een juridisch rapport zodat een juist beeld wordt gevormd, wat de bevindingen zij...

Een van de onderdelen van het Sociaal Domein is het handhaven op wet en regelgeving in het kader van de Participatiewet....