In elk team zitten verschillende mensen. De een is heel nauwkeurig, de ander houdt meer van knopen doorhakken en weer ie...

De recente decentralisaties in het sociaal domein vragen een gedegen implementatie van de nieuwe en vernieuwde uitvoerin...

Deze training legt een basis neer voor medewerkers waardoor men zich zekerder voelt in de omgang met privacy. Wat is het...

De nieuwe taken binnen het sociaal domein vragen om een gedegen monitorings- en kwaliteitsinstrument. Er zijn immers gro...

Binnen het sociaal domein is samenwerking met maatschappelijke partners nodig om goede resultaten te bereiken. Samenwerk...

In ons werk voelen we ons vaak opgeslokt door regels en ervaren dat als een blijk van wantrouwen. Dat is niet fijn werke...

In deze workshop wordt in twee dagdelen een basis over privacy uiteengezet. Wat is het, hoe ga ik om met privacy, in de ...

Burger- en overheidsparticipatie vraagt om een andere rol van de overheid. Voor gemeenteraden en colleges betekent dit d...

De organisatie van de toegang van het sociaal domein is voortdurend in beweging. Nieuwe inzichten en ervaringen vergen k...

Mensen met psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen kunnen langer of sneller zelfstandig wonen als er passen...

De gemeente is gesteld voor een brede taakuitvoering en is daarbij verantwoordelijk voor het verwerken van veel, gevoeli...

De transformatie in het sociaal domein vraagt om een aanpak die oplossingsgericht is en inzicht geeft in de situatie van...