Publiekszaken

Filter
×

Thema's

 • Burgerlijke stand en verdieping

  De afdeling burgerzaken kent 2 persoonsregistraties; Basisregistratie Personen (BRP) en de Burgerlijke stand (BS). De registratie Burgerlijke stand heeft een statisch karakter; het legt rechtsfeiten vast in authentieke akten.

 • UItvaart op kosten van de gemeente

  De Wet op de lijkbezorging gaat ervan uit dat nabestaanden zorg dragen voor de uitvaart. Als er geen nabestaanden zijn of als niemand de uitvaart kan of wil regelen is de gemeente verplicht die taak op zich te nemen.

 • Wat betekent de AVG voor de gemeente

  De Algemene verordening gegevensbescherming is sinds mei 2018 in werking. De regels zijn aangescherpt, de boetes zijn hoog en de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft haar personeelsbestand verdubbeld.

 • Module Migratie Zaandam

  Module Migratie gaat over inschrijving in de BRP op grond van aangifte van verblijf en adres en hervestiging, adreswijziging (incl. briefadres), vervolginschrijving, vertrek naar het buitenland, het RNI, PROBAS-meldingen en verplichtingen van de burger, waaronder het verstrekken van inlichtingen.

 • Privacy Actualiteitendag

  Tijdens deze dag worden privacy actualiteiten behandeld en ook de nieuwe EU-wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) wordt besproken. Wat zijn de wijzigingen t.o.v. de huidige situatie.

 • De AVG in de gemeentelijke omgeving

  De gemeente is gesteld voor een brede taakuitvoering en is daarbij verantwoordelijk voor het verwerken van veel, gevoelige, informatie van de burgers. De vraag die zich daarbij voordoet is wat de gemeente met deze informatie mag, bijvoorbeeld als sprake is van

 • Toezichthouder BRP

  Gemeenten zijn sinds het begin van dit jaar verplicht op grond van de wet BRP (artikel 4.2) om toezichthouders Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) aan te wijzen. De medewerksters van burgerzaken zijn benoemd tot toezichthouders en zijn verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de BRP.

 • Uitreiken identiteitsdocumenten

  De processen aanvraag en uitreiken van het Nederlandse paspoort en rijbewijs zit een vereiste functiescheiding. Om te kunnen voldoen aan de functiescheiding wordt in het proces het uitreiken bij de receptie of het KCC neergelegd.

 • Reis door burgerzaken

  In deze training maken we de deelnemers bewust van de rol die ze zelf hebben in de organisatie. Een hot item als identiteitsfraude heeft door de identiteitsvaststelling een rode draad in deze reis. Bij de persoonsregistratie geven we kort weer wat deze registraties inhouden.

 • Babsentraining: de huwelijksceremonie en de speech

  Deze training is een vervolg op de basistraining. Hij is bedoeld voor de trouwambtenaar die begint of op zoek is naar vernieuwing en verbetering van zijn of haar mogelijkheden bij een huwelijksvoltrekking. Een onvergetelijke huwelijksvoltrekking valt of staat met de juiste speech.

 • Publieksacademie MBO 4 Startersmodule

  Het volgen van deze module is aan te bevelen tijdens de eerste weken van een dienstverband, maar de module is ook interessant voor medewerkers die al enkele maanden in dienst zijn.

 • Opleiding BRP-Specialist

  Optimale persoonsinformatievoorziening, fraudebestrijding en de modernisering van het gegevensbeheer maken het noodzakelijk de BRP door en door te kennen. Deze leergang maakt dat mogelijk. Na het volgen van de 'Opleiding BRP-Specialist'  kunnen

 • Basiscursus Trouwambtenaar

  Uiteraard een hoofdrol voor het bruidspaar, maar een belangrijke schakel in deze dag is de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is het visitekaartje van uw gemeente. Voor het bruidspaar en hun gasten moet de huwelijksvoltrekking een

 • Actualiteitencollege in uw regio in huis

  Voorstel voor de uitvoer van een ‘Actualiteitencollege’ in uw regio in huis? Het actualiteitencollege behandelt de laatste stand van zaken en ontwikkelingen op het terrein van burgerzaken. Het gehele vakgebied komt aan de orde voor zover er nieuwe ontwikkelingen zijn. De onderwerpen die behandeld worden,

 • Vaardigheidsmodule Communicatie en conflicthantering Zaandam

  Weet jij wat je kan verwachten als je bij iemand op huisbezoek gaat om zijn identiteit te controleren? Voor een juiste registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) moet je zeker weten dat het woonadres van een persoon juist is.

 • Module Adresonderzoek en adreskwaliteit I (4 punten)

  Module Adresonderzoek en adreskwaliteit I (voorheen Onderzoek en terugmelding) gaat over onderzoek naar de juistheid van verblijfs- en adresgegevens en over

 • Leidinggeven aan het KCC

  Leidinggeven in een klantgerichte en vraaggerichte organisatie afgestemd op de dagelijkse praktijk van de gemeenten. Deze zeer op de praktijk gerichte training/opleiding is speciaal bestemd voor middenmanagers, projectleiders e.d. werkzaam bij een publieksdienst of een Klant Contact Center.

 • Module Adresonderzoek en adreskwaliteit I Zaandam

  Module Adresonderzoek en adreskwaliteit I (voorheen Onderzoek en terugmelding) gaat over onderzoek naar de juistheid van verblijfs- en adresgegevens en over terugmeldingen, het aanleggen en beheren van een onderzoeksdossier,

 • Wet op de lijkbezorging en uitwerking in de praktijk

  De Wet op de lijkbezorging en het Besluit op de lijkbezorging is het fundament van alle handelen op begraafplaatsen en crematoria. Het raakt vele beleidsterreinen en afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie.

 • Vaardigheidsmodule Communicatie & conflicthantering (0 punten)

  Weet jij wat je kan verwachten als je bij iemand op huisbezoek gaat om zijn identiteit te controleren?

 • De zelfstandig trouwambtenaar

  Je bent al buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en je denkt erover om de stap te maken naar ZZP-er. Zelfstandig trouwambtenaar, wat houdt dat in? Waar begin je, waar moet je aan denken? We bespreken het deze dag allemaal.

 • Publieksacademie MBO 4 Eindhoven 2019-2020

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO 4 Smilde 2019-2020

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO 4 Utrecht 2019-2020

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO-4 Apeldoorn 2018-2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Plublieksacademie HBO Bergen op Zoom 2018/2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Apeldoorn 2018-2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Apeldoorn 2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Bergen op Zoom 2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Eindhoven 2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Hoorn 2018-2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Hoorn 2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Smilde 2018/2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Smilde 2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Utrecht 2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie MBO-4 Bergen op Zoom 2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO-4 Hoorn 2019

  et nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO-4 Eindhoven 2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO-4 Smilde 2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO-4 Apeldoorn 2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO-4 Smilde 2018-2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald

 • Publieksacademie MBO-4 Hoorn 2018-2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO-4 Bergen op Zoom 2018-2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO-4 Utrecht 2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO 4 Apeldoorn 2019-2020

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie HBO Smilde 2019-2020

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Apeldoorn 2019-2020

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Eindhoven 2019-2020

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Utrecht 2019-2020

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?