Volgend jaar - op 16 maart  2022 - vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het organiseren van een verkiezing raakt...

Deze module is bedoeld voor de (aankomend) ambtenaar van de burgerlijke stand die akten van geboorte, erkenning en naams...

Deze module is bedoeld voor de (aankomend) ambtenaar van de burgerlijke stand die akten van huwelijk, geregistreerd part...

De processen aanvraag en uitreiken van het Nederlandse paspoort en rijbewijs zit een vereiste functiescheiding. Om te ku...

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken, die zich bezighoudt met de verwerking van Nederlandse rechtsfeite...

Module Nationaliteit gaat over het bepalen en vaststellen van de Nederlandse, vreemde en onbekende nationaliteit, het v...

Module Migratie gaat over inschrijving in de BRP op grond van aangifte van verblijf en adres en hervestiging, adreswijz...

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken die zich bezighoudt met de toepassing en werking van de Awb en het...

Deze module is bedoeld voor de medewerker die zich bezighoudt met onderzoek naar de juistheid van adresgegevens, de verw...

Deze module is bedoeld voor de medewerker (Burgerzaken) die zich bezighoudt met het voorbereiden, uitvoeren en afhandele...

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken, die zich bezighoudt met de verwerking van buitenlandse rechtsfeit...

De afdeling burgerzaken kent 2 persoonsregistraties; Basisregistratie Personen (BRP) en de Burgerlijke stand (BS). De re...

Volgend jaar - op 16 maart  2022 - vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het organiseren van een verkiezing raakt...

In de  training ‘Reis door burgerzaken’ nemen we de medewerkers mee in de kerntaken van burgerzaken. In deze traini...

De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, oftewel de (b)abs,  is het visitekaartje van uw gemeente. Voor he...

Voorstel voor de uitvoer van een ‘Actualiteitencollege’ in uw regio in huis? Het actualiteitencollege behandelt de ...

Het actualiteitencollege behandelt de laatste stand van zaken en ontwikkelingen op het terrein van burgerzaken. Het gehe...