Bestuurlijke tafels burger- en overheidsparticipatie

Burger- en overheidsparticipatie vraagt om een andere rol van de overheid. Voor gemeenteraden en colleges betekent dit dat ook hun rol verandert. Tijdens de bestuurlijke tafels worden ervaringen en inzichten gedeeld. Ervaringsdeskundige bestuurders delen hun verhaal, met daarin praktische do’s en dont’s voor het versterken van burgerparticipatie en een doorontwikkeling naar overheidsparticipatie. De tafels leveren het volgende op:

  • Inspiratie voor hoe de doorontwikkeling van inwonersparticipatie naar overheidsparticipatie vorm kan worden gegeven.
  • Handvaten voor het bestuurlijk traject, waaronder het meekrijgen van andere bestuurders.
  • Inzicht in wat deze verandering betekent voor de overheid en hoe de overheid deze rol kan waarmaken.
De bestuurlijke tafels zijn bedoeld voor bestuurders (wethouders, gemeenteraadsleden, adviesraden sociaal domein).
 

Interesse