Ateliers toegang sociaal domein

De organisatie van de toegang van het sociaal domein is voortdurend in beweging. Nieuwe inzichten en ervaringen vergen keuzes en bijsturing van de aanpak en strategie. In deze ateliers wordt, afhankelijk van het aantal deelnemers en vragen, een wisselend keuzemenu aangeboden. Voorafgaand aan de leerateliers is er contact met de deelnemers, zodat het programma vraaggericht kan worden ingericht. De ateliers zijn zowel incompany als via een open inschrijving mogelijk. Bij een open inschrijving kan ervaring met verschillende organisaties worden gedeeld.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Methodisch werken in de toegang, hoe doe je dat, hoe organiseer je dat en wat is daarvoor nodig?
  • Samenwerken in teams is een grote uitdaging. Hoe vergroot je inzicht in talent en gedrag van medewerkers en kom je tot een succesvolle samenstelling en samenwerking in teams?
  • Het monitoren van de toegang is veelal een hele opgave. Wat gaat goed wat kan beter? Hoe krijg je meer inzicht in de kwaliteit van de toegang? Op welke wijze kun je dat organiseren? Er wordt stilgestaan bij het uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve evaluaties. 

Interesse